Daily Archives: 27/07/2011

THÔNG BÁO V/v Tổ chức các lớp Anh văn chuyên ngành du lịch

1. Theo yêu cầu của Khoa, Trung tâm ngoại ngữ trường ĐH KHXH&NV TP.HCM (trung tâm) sẽ tổ chức các lớp Anh văn chuyên ngành Du lịch 01, 02, 03, 04 theo như thiết kế trong chương trình đào tạo … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bộ Môn Du lịch, Thông báo chung