Điểm thi một số môn HK2 (2010-2011) – tiếp theo

Ban do chuyen de

thuy van dai cuong

thuc tap Tot nghiep GIS

GIS dai cuong

do an mon hoc

ban do dai cuong

Nếu có thắc mắc, SV email đến giaovukhoadialy@yahoo.com để Giáo vụ Khoa kịp thời phản ánh lại với giáo viên trước khi bảng điểm được chuyển xuống phòng Đào Tạo. 

Chậm nhất là ngày 25/06/2011.

This entry was posted in Thông báo chung. Bookmark the permalink.