Điểm thi một số môn học kỳ 2 năm học 2010-2011

Thuc tap TN-lop DS4

Thuc tap TN- DL 4

Thuc tap TN – MT4

Thuc tap thuc te chuyen nganh-DL4

Thuc tap Phan tich MT-MT3

Quan tri khach san – DL3

Lao dong viec lam-DS3, KT4

Kinh te VN- KT3

Dia ly TN VN- Giua ky – ĐL2

Dia ly TG- giua ky – ĐL1

Thông báo: sinh viên có đăng ký Thực tập Tốt nghiệp từ khóa 2006 trở về trước, nếu chưa nộp báo cáo thực tập TN thì nộp gấp cho GV phụ trách (trước ngày 18/07/2011). Mọi sự chậm trễ sẽ không được giải quyết.

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Điểm thi. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.