Thông báo mới v/v học ngoại ngữ không chuyên

Xem thông báo chi tiết tại đây: 23611thong_bao_dang_ky_hoc_ngoai_ngu_khong_chuyen

Sinh viên lưu ý:

-Sinh viên không thuộc diện được miễn ngoại ngữ phải đăng ký và thi xếp lớp theo qui định của thông báo trên.

– Đối với sinh viên khóa 2009-2013, lớp trưởng thu chứng chỉ (2 bản có chứng nhận sao y, ghi mã số SV lên góc phải của chứng chỉ) vào ngày đầu tiên của lịch học Chính trị đầu năm. Sau đó Lớp trưởng gửi lại gấp cho Cô Thi để kịp nộp lại cho phòng Đào Tạo.


Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thông báo chung. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.