Thông báo v/v Nhận học bổng Khuyến khích học tập HK1

Sinh viên nhận học bổng từ chiều ngày 22/06/2011 – 24/06/2011.

Địa điểm: Văn phòng Khoa Địa Lý (cơ sở Đinh Tiên Hoàng).

Liên hệ: cô Thanh Thủy

This entry was posted in Thông báo chung. Bookmark the permalink.