Danh sách sinh viên đủ điều kiện nhân chứng chỉ Giáo dục thể chất (dự kiến) khoá 2007-2011 và 2008-2012

  • Mọi thắc mắc về điểm liên hệ phòng đào tạo  trước 7/6/2011
  • Đối với khoá 2006-2010, sinh viên nào chưa nhận chứng chỉ giáo dục thể chất thì liên hệ phòng đào tạo trước 7/6/2011.
Xem Danh sách tại đây: Dia 07608Dia 08608
Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thông báo chung. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.