CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CẤP 2 BẰNG ĐẠI HỌC NGÀNH ĐỊA LÝ VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC PAU VÀ VÙNG ADOUR, CỘNG HÒA PHÁP


                                   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 0 9  tháng 05  năm  2011

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CẤP 2 BẰNG ĐẠI HỌC NGÀNH ĐỊA LÝ VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC PAU VÀ VÙNG ADOUR, CỘNG HÒA PHÁP

         Theo Quyết định số 302/QĐ –ĐHQG-QHĐN của Đại học Quốc Gia TPHCM về việc cho phép trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn triển khai chương trình liên kết đào tạo cấp 2 bằng đại học ngành Địa lý với Đại học Pau và Vùng Adour- cộng hòa Pháp, Khoa Địa lý thông báo chương trình này sẽ bắt đầu từ học kỳ II  (2010-2011):

1.      Quyền lợi của sinh viên

  • Sinh viên được miễn lệ phí thi Delf A2 và B1 (nếu thi theo đúng thời hạn quy định của chương trình là kết thúc năm II đối với A2 và kết thúc năm IV đối với B1)
  • Sau khi kết thúc chương trình học, sinh viên sẽ nhận được bằng đại học cử nhân Địa lý của Trường Đại học Pauvà vùng Adourcủa Pháp bên cạnh bằng cử nhân của trường Đại học KHXH &NV TPHCM
  • Cuối năm IV khoa sẽ xét chọn sinh viên đủ điều kiện thực hiện luận văn bằng tiếng Pháp, bảo vệ trước hội đồng và được xét tuyển đi học cấp cao học tại một trường đại học của Pháp

2.      Điều kiện cấp bằng của trường Đại học Pau và vùng Adour, cộng hòa Pháp

  • Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và được cấp bằng cử nhân Địa lý chính quy trường Đại học KHXH&NV TPHCM.
  • Đến hết năm II sinh viên phải có bằng Delf A2 mới được học tiếp tục theo chương trình đào tạo này.
  • Sinh viên phải hoàn tất 6 môn chuyên ngành tiếng Pháp theo quy định, trong đó có 3 môn do giảng viên của trường đại học Pau giảng dạy và có chứng chỉ Delf B1 tiếng Pháp sẽ được cấp thêm bằng đại học của Trường Đại học Pau và vùng Adour của Pháp.

3.      Học phí:

  • Học phí chung cho chương trình đào tạo

–          Năm I: 900.000 đồng/học kỳ

–          Năm II: 900.000 đồng/học kỳ

–          Năm III: 1.500.000 đồng/học kỳ

–          Năm IV: 1.500.000 đồng/học kỳ

  • Học phí riêng cho học kỳ 2 (2010-2011)

–          Năm I (khóa 2010): 450.000 đồng (sinh viên  bắt đầu học vào tuần ngày 11/7 và lịch học sẽ thông báo cụ thể sau với thời gian là 60 tiết).

–          Năm III (khóa 2008) và IV (khóa 2007): 750.000 đồng (do các giờ học tiếng Pháp vẫn còn được AUF tài trợ và sẽ học 2 môn do giảng viên từ trường đại học Pau dạy từ ngày 30/5 đến ngày 3/6/2011)

  • Thời hạn đóng học phí:

–          Từ ngày thông báo đến hết ngày 27/06/2010

–          Liên hệ cô Hồng Cúc theo số điện thoại 0909 281 252

BCN. Khoa Địa lý

Trưởng khoa

TS. NGÔ THANH LOAN

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thông báo chung. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.