THÔNG BÁO (Về việc xét tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2005 hệ niên chế)

ĐẠI HỌC KHXH&NV TPHCM

KHOA ĐỊA LÝ

Ngày 22 tháng 04 năm 2011

 THÔNG BÁO

(Về việc xét tốt nghiệp cho sinh viên

khóa 2005 hệ niên chế)

  1. Sinh viên còn nợ môn học đăng ký thi lại từ nay đến hết ngày 16/05/2011.

  2. Sinh viên nộp chứng chỉ Tin học đại cương và chứng chỉ Ngoại ngữ trình độ B theo qui định của trường hạn chót ngày 30 tháng 05 năm 2011.

  3. Ngày thi (dự kiến) là:

–        Môn cơ sở và chuyên ngành: 24/06/2011

–        Môn Chính trị: 25/06/2011 (theo lịch của trường

Đăng ký thi và nộp chứng chỉ gặp Cô Thi trong giờ làm việc.

                                                                                                      GVK Địa lý

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thông báo chung. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.