Daily Archives: 25/04/2011

THÔNG BÁO (Về việc xét tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2005 hệ niên chế)

ĐẠI HỌC KHXH&NV TPHCM KHOA ĐỊA LÝ Ngày 22 tháng 04 năm 2011  THÔNG BÁO (Về việc xét tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2005 hệ niên chế) Sinh viên còn nợ môn học đăng ký thi lại từ nay … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thông báo chung