DANH SÁCH HỌC BỔNG KKHT HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2010 – 2011

Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên trong học kỳ 1 năm học 2010 – 2011, Phòng CTSV thông báo:
Điểm chuẩn chính thức xét học bổng  KKHT học kỳ 1 năm học 2010 – 2011 của sinh viên khóa 2006 (Ngữ văn Nga), 2007, 2008, 2009 và 2010 như sau:

STT

KHOA/BỘ MÔN

ĐIỂM CHUẨN

1.

VĂN HỌC& NGÔN NGỮ

8.32

2.

BÁO CHÍ-TRUYỀN THÔNG

8.55

3.

LỊCH SỬ

7.95

4.

NHÂN HỌC

7.88

5.

TRIẾT HỌC

7.84

6.

ĐỊA LÝ

8.14

7.

XÃ HỘI HỌC

7.83

8.

THƯ VIỆN-THÔNG TIN

8.20

9.

ĐÔNG PHƯƠNG HỌC

8.02

10.

GIÁO DỤC

8.01

11.

LƯU TRỮ HỌC

7.90

12.

VĂN HÓA HỌC

7.75

13.

CÔNG TÁC XÃ HỘI

8.11

14

TÂM LÝ HỌC

8.24

15

ĐÔ THỊ & QL ĐÔ THỊ

8.06

16.

NGỮ VĂN ANH

7.67

17

NGỮ VĂN NGA

7.26

18

NGỮ VĂN PHÁP

7.93

19

NGỮ VĂN  TRUNG QUỐC

7.00

20

NGỮ VĂN ĐỨC

7.07

21.

QUAN HỆ QUỐC TẾ

8.0

22

VIỆT NAM HỌC

8.29

23

HÀN QUỐC HỌC

7.50

24

NHẬT BẢN HỌC

7.86

25

NGỮ VĂN TÂY BAN NHA

 

26

DU LỊCH

7.38

(Danh sách học bổng tại file đính kèm): Danh sach hoc bong


Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thông báo chung. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.