Daily Archives: 24/04/2011

DANH SÁCH HỌC BỔNG KKHT HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2010 – 2011

Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên trong học kỳ 1 năm học 2010 – 2011, Phòng CTSV thông báo: Điểm chuẩn chính thức xét học bổng  KKHT học kỳ 1 năm học 2010 – 2011 của sinh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thông báo chung