Monthly Archives: Tháng Ba 2011

Quy chế ngoại ngữ tiếng Anh đối với các chương trình đào tạo ĐH và sau ĐH không chuyên tiếng Anh

Sinh viên xem quy chế ngoại ngữ tiếng Anh tại link: http://pdt.hcmussh.edu.vn/images/stories/WebSitePhongDaoTao/Quyche_BieuMau/QuyChe/quy_che_nn_tieng_anh_dhqg_201132.pdf Ngoài ra, Giáo vụ Khoa đề nghị sinh viên xem lại điểm thi HK 1 trên website phòng đào tạo để kịp thời chỉnh sửa nếu có sai sót.   Advertisements

Đăng tải tại Thông báo chung | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thông báo dành cho lớp Địa lý khóa 2009

Lớp sẽ bắt đầu học môn Địa Lý Kinh tế Việt Nam vào ngày 11-3-2011, sáng thứ 6 phòng A1-02. (Do môn Thủy văn đại cương kết thúc sớm) Môn Thuỷ văn đại cương sẽ học bù vào sáng thứ 5, ngày 10-3, phòng A1-02 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thông báo chung | Bạn nghĩ gì về bài viết này?