Thông báo: V/v theo dõi điểm thi trên weblog

Từ học kỳ hè năm học 2009-2010, sinh viên hệ chính quy Khoa Địa Lý sẽ theo dõi điểm thi, lịch thi và một số thông báo mới trên weblog. Mọi thắc mắc về điểm, sinh viên có thể liên lạc với giáo vụ qua email: giaovukhoadialy@yahoo.com

Giáo vụ Khoa,

This entry was posted in Thông báo chung. Bookmark the permalink.