Daily Archives: 13/08/2010

Thông báo: V/v theo dõi điểm thi trên weblog

Từ học kỳ hè năm học 2009-2010, sinh viên hệ chính quy Khoa Địa Lý sẽ theo dõi điểm thi, lịch thi và một số thông báo mới trên weblog. Mọi thắc mắc về điểm, sinh viên có thể liên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thông báo chung